2012-05-02 Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego - II edycja


Konferencja promująca przedmiotowy projekt odbyła się 26 kwietnia 2012r. w Zamościu. Organizatorem był Inplus Consulting, Lublin, patronat honorowy Starosta Zamojski.

Główne tematy konferencji, to:
1.Idea budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej szansą rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu zamojskiego.
2.Rola administracji publicznej w rozwoju sektora ekonomii społecznej.
3.Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na rozwój sektora ekonomii społecznej.
4.Trójsektorowa współpraca na rzecz ekonomii społecznej w powiecie zamojskim – szanse i zagrożenia.

Przeprowadzone zostały również zajęcia praktyczne w postaci warsztatów:
1.Współpraca z biznesem w ramach ekonomii społecznej.
2.Ekonomia społeczna w praktyce.
3.Dbanie o markę i wizerunek podmiotów ekonomii społecznej.

W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób z różnych organizacji pozarządowych jak również pracownicy samorządowi powiatu zamojskiego.

Więcej o projekcie: Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego - II edycja

Archiwum

Licznik odwiedzin: 1936901
Copyright by Starostwo Powiatowe w Zamościu GogaNet: Strony Internetowe