Modernizacja budynku i adaptacja strychu w budynku pałacowym z przystosowaniem do zamieszkania w DPS Ruskie Piaski


Zoom (43.53 kb)
Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach mieści się w zabytkowym pałacu z 1906 roku. Ma charakter stałego pobytu i jest przeznaczony dla przewlekle psychicznie chorych kobiet, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, a wymagających całodobowej opieki osoby drugiej. W chwili obecnej w DPS przebywa 59 mieszkanek.
 
W celu uzyskania wymaganych standardów opracowano w 2007 roku projekt „Modernizacja budynku i adaptacja strychu w budynku pałacowym z przystosowaniem do zamieszkania w DPS w Ruskich Piaskach”.
 
Okres realizacji projektu: 2008 - 2009
 
W zakresie inwestycji wykonana została:
- rozbudowa budynku pałacu i adaptacja poddasza na użytkowe,
- budowa windy,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont istniejących pomieszczeń,
- remont elewacji,
- remont instalacji hydrauliczno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
- zagospodarowanie terenu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - ścieżki, parkingi, architektura ogrodowa,
- ogrodzenie całego zespołu pałacowo-parkowego,
- zakup nowego wyposażenia i urządzenie domu.

Modernizacja pałacu polepszyła warunki bytu mieszkanek, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.11.2005r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. nr.217 poz1837). Winda umożliwia komunikację osób w całym obiekcie. Dzięki adaptacji strychu powstały sale mieszkanek 2 i 3-osobowe (z wieloosobowych), oraz takie niezbędne pomieszczenia jak: gabinety zabiegowe, rehabilitacyjne, kuchnia, stołówka, pokoje pobytu dziennego, pokój gościnny, kaplica, pralnia, suszarnia, palarnia, magazyny, oraz sanitariaty i łazienki dla mieszkanek i personelu.
 
Jednocześnie trwały prace przy zagospodarowaniu terenu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowano parkingi i ścieżki, zakupiono nowe ławki, stoły ogrodowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery i latarnie, wykonano obszerną altanę- grill. Teren całego zespołu pałacowo-parkowego został ogrodzony.
 
Prace budowlane trwały przy jednoczesnym normalnym funkcjonowaniu Domu. Wykonywane były pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków.
 
Koszt całej inwestycji, wraz z fazą projektową, wyniósł 2.960.285,80zł.
 
Środki finansowe zapewnił:
- Powiat Zamojski: 1.264.706,07 zł
- PFRON w Lublinie: 1.080.579,73 zł
- budżet państwa: 615.000,00 zł

Galeria

Zoom (85.57 kb)
Zoom (41.28 kb)
Zoom (56.15 kb)
Zoom (45.98 kb)
Zoom (28.78 kb)
Zoom (29.52 kb)

Licznik odwiedzin: 1894916
Copyright by Starostwo Powiatowe w Zamościu GogaNet: Strony Internetowe